Meeee!

Meeee!

Owce to wyjątkowe, choć także bardzo wymagające istoty. To zajęcie jedynie dla sprawnych fizycznie baców, którzy dysponują właściwym wymiarem praktyk, zdobytym przez wiele lat na hali. Oprócz tego, zobowiązani są oni nieustannie się rozwijać, ponieważ zjawiają się nowe wydajne metody wypasu. To niezbyt lekki kawałek chleba, nie dla każdego. Potrzeba olbrzymiej wiedzy, lecz także predyspozycji psychicznych i nieustępliwości. Baca powinien być na bieżąco ze wszelkimi zakazami, które kojarzone są z kulturowym wypasem owiec. Wymagane jest posiadanie należytej koncesji, ale także odporność na niełatwe warunki pracy i monotonność. Trzeba ogromnej nieustępliwości i miłości do gór, by zdecydować się na takie zajęcie. Konieczna jest świadomość, że ta praca wymaga {poświęceń|wielu wyrzeczeń. Bacowie to głównie typy ludzi, którym nie przeszkadza samotność, charakteryzują się się wyjątkową {pracowitością|sumiennością|gorliwością i sprawnością.

© –2017